Olje- og gassbransjen bidrar med mer enn du tror

Det store bildet

Et initiativ fra selskapene tilknyttet Norsk olje og gass

Næringen gjør sikkerheten langs Norges kyst og hav bedre.

Da cruiseskipet «Viking Sky» kom i havsnød langs norskekysten, ble 460 mennesker reddet ut med helikopter. Det var den største redningsaksjonen til havs med helikopter noensinne. Tre av de seks redningshelikoptrene kom fra oljenæringen.

En del av de nasjonale beredskapsressursene

Med aktivitet langs hele kysten har oljebransjen mange ressurser som kan settes inn når det er behov for det.

I 2012 måtte fiskebåten «Kamaro» evakueres. Sea King-helikopteret var ute av drift, men heldigvis kunne redningstjenesten kalle inn et helikopter fra oljenæringen som bisto i evakueringen. Det er mange eksempler på det samme. Slepebåter, supplyskip og helikoptre er i praksis i konstant beredskap.

Den norske olje- og gassbransjen tar sikkerhet på alvor. Både for seg selv og for andre.

Oljevernberedskap i verdensklasse

Det jobbes hardt hver dag for å beskytte havet, naturen og dyre- og fugleliv mot konsekvensene av utslipp. Skulle uhellet være ute, kan alle være trygge på at oljevernberedskap i verdensklasse står klar til å rydde opp.

Norsk Oljevernforening for operatørselskap (NOFO) arrangerer hvert år over hundre oljevernøvelser. Årlig arrangeres det store øvelser i samarbeid med den statlige oljevernberedskapen som håndteres av Kystverket. NOFO organiserer også over 50 fiskefartøy som kan bistå i tilfelle oljeutslipp.

Den norske olje- og gassnæringen gjør kysten tryggere.