Veien til den nye energihverdagen

Det store bildet

Et initiativ fra selskapene tilknyttet Norsk olje og gass

Verden trenger energi. Omstillingen til en grønnere energihverdag skjer ikke uten norsk teknologi og kompetanse.

Når bilen har nok bensin, vinterkulda holdes utenfor boligene våre og brødristeren har strøm, er det lett å glemme at energi ikke er en selvfølge. Verdens energibehov er voksende, og norsk teknologi og kompetanse er helt sentral i den omstillingen som pågår.

Verden trenger energi

Det er energien som gjør det mulig for land å utvikle industri, skape arbeidsplasser og øke levestandarden. Da er det viktig for oss alle at den energien ikke kommer fra sterkt forurensende kullkraftverk.

Skal vi lykkes med å kutte utslipp i Europa og elektrifisere Norge, trenger vi mer energiproduksjon. Europa har satt seg ambisiøse og viktige klimamål, men de blir ikke innfridd av seg selv. Det viktigste europeiske klimatiltaket er å stenge ned kullproduksjon, og det er ikke mulig å gjøre uten at gass og fornybar energi står klar som erstatning.

Samtidig jobber vi hardt i Norge for å kutte egne utslipp. For eksempel satses det storstilt på elbiler. Det innebærer at diesel og bensin erstattes av strøm fra fornybar energi.

Teknologi og kompetanse fra olje- og gassbransjen brukes også til å utvikle de renere, fornybare energikildene.

Bransjen bidrar med teknologi

Den store havvindsatsingen er også avhengig av kompetanse og innovasjon fra oljenæringen. Nå skal Equinor bygge ut en stor havvindpark utenfor norskekysten. Det er ikke tilfeldig at et selskap som inntil nylig het Statoil nå leder an i fornybarutviklingen. Det er på grunn av menneskene som jobber der, den kompetansen de har og den teknologien er utviklet.

Samtidig er det ikke til å komme unna at det i lang tid fremover vil være behov for olje og gass. Vi er på vei i riktig retning, men overgangen til ren energi kan ikke realiseres over natten – og den vil ikke skje uten å bygge videre på erfaringene høster fra norsk sokkel.