Vi når ikke klimamålene uten denne bransjen

Det store bildet

Et initiativ fra selskapene tilknyttet Norsk olje og gass

Norsk olje- og gassproduksjon er viktig for det grønne skiftet.

Klimaendringene er vår tids største utfordring, og samtidig har verden et økende behov for energi. Det haster å få ned utslippene. Norsk olje- og gassbransje tar den utfordringen på alvor. Olje- og gassproduksjonen er en stor utslippskilde, og bransjen ønsker å være med på å finne løsninger som reduserer utslippene av klimagasser.

Bransjen kutter egne utslipp

Olje- og gassbransjen jobber hardt for å gjøre sin del av jobben med å få ned de norske klimagassutslippene. Det er nødvendig å få på plass strengere internasjonale klimakrav og økt karbonkostnad. Det vil gi insentiv til enda større kutt i utslippene fra produksjonen.

Norge er allerede et foregangsland for den globale petroleumsnæringen når det gjelder å redusere utslippene fra produksjonen. Men den norske bransjen er ikke fornøyd med det. Målene er enda høyere.

Nå satser Norge sterkt på karbonfangst og -lagring. På Sleipner har det siden 1996 pågått fjerning av CO2 fra produsert gass, og injeksjon og lagring av mer enn 16 millioner tonn CO2.. Equinors anlegg på Melkøya fanger CO2 fra brønnstrømmen og lagrer den under havbunnen. Over 700.000 tonn fanges og lagres hvert år. Dette tilsvarer det årlige utslippet fra 400.000 biler. Denne teknologien vil forandre klimapolitikken fundamentalt, og gjennom Northern Lights prosjektet gjør den norsk olje og gass industrien seg klar for å lagre klimagassutslipp fra industrien i Norge og Europa.

Avgjørende for energiomstilling

Norge er en betydelig bidragsyter for utviklingen av grønn energiteknologi. Enten det er en grønnere produksjon, karbonfangst- og lagring eller fornybar energi, er den norske industrien sentral. I tiår etter tiår har ansatte i den norske olje- og gassindustrien bygget seg opp en unik kompetanse som er etterspurt verden over. Teknologi fra norsk sokkel kan nå brukes til å satse på for eksempel havvind.

Vi kommer ikke unna at det grønne skiftet koster penger. Når staten, gjennom ENOVA nå bevilger 2,3 milliarder kroner på en storstilt og verdensledende utbygging av norsk havvind til Tampen Hywind, er det noe som ikke ville være mulig uten inntektene og kompetansen fra norsk sokkel.

Olje- og gassnæringen er på lag med fremtiden.