– Jeg tror virkelig bransjen vil klare å endre seg

Det store bildet

Et initiativ fra selskapene tilknyttet Norsk olje og gass

arrow down
Vegard Lundal

Han har alltid drømt om å jobbe i oljebransjen. Samtidig mener Vegard at det må gjøres mer for å kutte klimagassutslippene.

Oppvokst i Tysvær, like utenfor Haugesund, og i samme kommune som gassanlegget Kårstø, fikk Vegard Lundal (25) tidlig norsk olje- og gassbransje under huden. Så da Vegard skulle begynne å studere, var det ikke rart at han valgte den retningen. Først tok han en bachelor i Bergen, og deretter en master i Trondheim.

Nå jobber han som ingeniør i Oceaneering, en global leverandør av ingeniørtjenester.

Endre fra innsiden
Selv om Vegard alltid har vært trukket mot bransjen, har han også vært usikker på om det ville være et riktig valg.

– Det er klart jeg har satt spørsmålstegn ved valgene jeg har tatt, ettersom jeg jobber med å utvikle olje- og gassteknologi. Både ved om det er moralsk riktig, men også om det er forenlig med mine personlige verdier. Dette er jo tross alt en næring som bidrar til enorme klimagassutslipp. Samtidig er det viktig å huske på at produktene som leveres faktisk gir langt større utslipp ved forbruk enn ved utvinning, raffinering og levering. Problemet stikker altså langt dypere enn å kun rette pekefingeren mot produsentene; vi som forbrukere må også gå inn i oss selv og se på hva vi kan gjøre i vårt daglige liv for å skape endring, sier han.

– Dette er altså en næring vi er helt avhengige av, siden den forsyner verden med energi som løfter mennesker ut fra fattigdom og øker verdens levestandard.

I jobben hans ser han en klar sammenheng mellom teknologien i olje- og gassbransjen og den teknologien som blir viktig i en fornybar fremtid.

– Jeg mener at det er innenfra at man skaper endring. Kanskje er det en klisjé, men jeg føler virkelig at det er her jeg kan gjøre en forskjell.

Ved å jobbe i bransjen håper Vegard på å bidra til utvikling av ny teknologi og deling av kunnskap som kan gjøre det mulig å nå klimamålene.

– Jeg synes det jeg jobber med er sinnssykt spennende. Og jeg tror virkelig at bransjen vil klare å endre seg. Vi kan fortsatt ha en sterk olje- og gassnæring i Norge og samtidig utvikle fornybare teknologier, sier Vegard.

– Vi må snakke sammen

Nå har Vegard en klar oppfordring til politikere som vil gjøre noe mot klimaendringene: De må sette seg ned med næringen og høste fra bransjens kompetanse. – Det viktigste er at vi snakker sammen. Politikere må skape riktige insentiver, spesielt nå som vi er inne en omstilling der ikke alle selskaper finner det kommersielt interessant å investere i fornybar energi.

Han erkjenner at Norge er et lite land som ikke kan gjøre alt alene, men mener likevel at den norske kompetansen kan bidra mye globalt.

– Vi kan hjelpe andre land med sin teknologiutvikling. Norske selskaper kan etablere seg i utlandet og bygge opp grønn teknologi lokalt. Jeg tror vi har et stort potensial til å drive frem gode, grønne løsninger. Men først må vi få flere bein å stå på.

Ungdommer som Vegard, med utdanning og erfaring fra dagens olje- og gassbransje, kan i fremtiden bruke den kompetansen til å etablere seg i nye fornybare industrier.

– Jeg vil være der jeg kan være med på å utvikle fremtidens løsninger. Uavhengig av om det er innen fornybart eller i olje- og gassbransjen.

Mer om samme tema: