Norsk olje og gass kommer hele det norske folket til gode

Det store bildet

Et initiativ fra selskapene tilknyttet Norsk olje og gass

arrow down
Arbeidere sett bakfra

Olje- og gassnæringen består av to hundre tusen ansatte med unik kompetanse.

Det er vanskelig å se for seg et norsk arbeidsmarked uten olje- og gassbransjen. Over hele landet skaper næringen kompetansearbeidsplasser som gir folk noe å leve av.

En viktig næring

Det er 205 000 arbeidsplasser i bransjen, ifølge en Menon-rapport. Det utgjør litt over 12 prosent av alle private sysselsatte. Norsk olje- og gassnæring sikrer verdiene på vegne av fellesskapet og inntektene sikrer velferd for fremtidige generasjoner.

Over hele landet bor og jobber mennesker som arbeider i olje- og gassnæringen. Faktisk er det en oljearbeider i hvert eneste fylke. Viktige kompetansearbeidsplasser befinner seg utenfor de store byene, takket være denne næringen.

Sentral i det grønne skiftet

De som nå jobber i olje- og gassindustrien, har en kompetanse som ikke vil gå ut på dato. Det samme gjelder alle som i dag utdanner seg til en fremtidig jobb i næringen. De skal være helt i front i utvikling av ny teknologi som bidrar til at vi både kan nå klimamålene og fortsette å bidra med norsk gass som reduserer behovet for kullkraft. Disse arbeidsplassene er viktige i forbindelse med overgangen til fornybar energiproduksjon og lavutslippssamfunnet og jobbene de gjør vil være vesentlig i teknologiutviklingen innenfor CCS, hydrogen og vindmøller til havs.

I flere tiår fremover kommer det til å være etterspørsel etter olje og gass fra norsk sokkel kombinert med lavutslippsteknologi, parallelt som fornybar energi vokser ytterligere. Det betyr arbeidsplasser til tusenvis av mennesker, inntekter til fellesskapet og et sentralt bidrag til velferd og til omstillingen til et grønnere Norge.

Mer om samme tema: