Northern lights prosjektet

Det store bildet

Et initiativ fra selskapene tilknyttet Norsk olje og gass

arrow down

Northern Lights handler om å finne løsninger for å lagre industrielle prosessutslipp og vil bidra til å redusere CO2 utslipp til atmosfæren fra europeisk industri.

Les mer om prosjektet her: https://northernlightsccs.com/what-we-do/

Mer om samme tema: