Noen mener det er vårt ansvar overfor resten av verden å skru igjen kranene.

Fabian
Maskiningeniør

Andre mener vi tar mer ansvar ved å holde dem åpne.

Spørsmålet om fortsatt produksjon av olje og gass i Norge er utfordrende. Vi vet at CO2-utslippene må reduseres betydelig. Samtidig vet vi også at effekten på verdens klimagassutslipp hvis Norge slutter, er tilnærmet lik null fordi andre land står klare til å overta. Mange mener det er viktig med fortsatt produksjon i stabile og demokratiske land, og at Norge, som tar sikte på nullutslipp fra sin petroleumsindustri innen 2050, ikke er det riktige stedet å begynne. Verdens energi- og klimautfordringer er komplekse, og dette er en del av det store bildet.

Om å jobbe med noe som verdens befolkning trenger mer av.

Kaja
Prosessingeniør

Samtidig som vi trenger å bruke mindre av det.

Verdens befolkning vokser og trenger mer energi. Samtidig må vi redusere klimagassutslippene. Denne floken kan ikke fornybar energi løse alene. Derfor stiller en samlet norsk olje- og gassnæring seg bak Paris-avtalen og investerer i løsninger som reduserer utslippene betydelig. Verdens energi- og klimautfordringer er komplekse, og dette er en del av det store bildet.