Aktuelt

Spørsmål og svar om klimamålene 2030

Spørsmål og svar om klimamålene 2030

Hva må til for å klare målet om 50 prosent reduserte utslipp i 2030? Få svar på det og andre spørsmål om klimamålene til olje- og gassnæringen. Q: Rapporten viser at dere vil klare å redusere utslippene med 49 prosent i 2030. Var dere lite ambisiøse i fjor når dere...

Les mer
Norge som energinasjon er i endring

Norge som energinasjon er i endring

Olje og gass har avgjørende betydning for landets økonomi, og vil være et viktig fundament for verdiskaping og arbeidsplasser i lang tid fremover. På sikt står vi likevel foran store utfordringer med å opprettholde inntekter og sysselsetting. Hvordan kan vi sikre...

Les mer
Havvind er en god mulighet for norsk sokkel

Havvind er en god mulighet for norsk sokkel

Økt produksjon av fornybar kraft, inkludert havvind, vil selvfølgelig redusere utslipp både i Norge og i EU, når store deler av samfunnet skal elektrifiseres for å nå klimamål, skriver adm.dir. Anniken Hauglie. Havvind kommer til å bli en naturlig utvikling av norsk...

Les mer
Haster med industriell satsing på havvind

Haster med industriell satsing på havvind

– Havvind kommer til å bli en naturlig utvikling av norsk sokkel. Den vil bygge videre på fundamentet og kunnskapen som er lagt av den norske olje- og gassnæringen og alle leverandørbedriftene gjennom fem tiår, sier adm. dir. Anniken Hauglie. - Ved å fornye og utvikle...

Les mer
CO2-fangst og -lagring

CO2-fangst og -lagring

Utvikling av løsninger for CO2-fangst og -lagring er helt nødvendig for å nå ambisiøse klimamål i Norge, Europa og globalt. Utvikling av løsninger for CO2-fangst og -lagring (CCS) vil være viktig for å nå ambisiøse mål i Norge, Europa og globalt. Verdens etterspørsel...

Les mer
Northern lights prosjektet

Northern lights prosjektet

Northern Lights handler om å finne løsninger for å lagre industrielle prosessutslipp og vil bidra til å redusere CO2 utslipp til atmosfæren fra europeisk industri. Les mer om prosjektet her: https://northernlightsccs.com/what-we-do/

Les mer