Norge trenger mer debatt om olje og gass.
Men vi trenger også en bedre debatt.

For å løse verdens energiutfordringer,
må vi se det store bildet.

Et initiativ fra selskapene tilknyttet Norsk olje og gass.
Artikler
De unge i næringen
Prosjekter