Therese ser etter løsningene, ikke problemene

Det store bildet

Et initiativ fra selskapene tilknyttet Norsk olje og gass

arrow down
Therese Wergeland

– Jeg er glad for at jeg står midt oppi det. Det er her vi har muligheten til å utgjøre forskjellen, sier Therese Wergeland.

Selv om hun har jobbet i oljen i to år, er det fremdeles sånn at når Therese Wergeland går inn i et møte med andre i bransjen, så er hun ofte blant de yngste i rommet. 29-åringen jobber som ingeniør i NorSea-gruppen, som er en betydelig leverandør til blant annet olje- og gassindustrien.

Sånn sett representerer hun også skjæringspunktet som bransjen står i nå.

– Som ung tror jeg man kan komme inn og se ting fra nye perspektiv, sier Therese.

– Samtidig synes jeg det er viktig å beholde den kompetansen og kunnskapen som ligger hos dem som har jobbet i industrien i lang tid.

Følelsesstyrt debatt

Therese sier at det kan være litt frustrerende å delta i klimadebatten.

– Jeg synes at debatten kan være litt frustrerende noen ganger. Den er veldig følelsesstyrt, og jeg mener den fokuserer for mye på problemene i stedet for løsningene. I tillegg opplever jeg at den har blitt veldig polarisert. Det er de som står på motpolene, som skriker høyest. Jeg oppfatter at ytterpunktene ikke klarer helt å se det store bildet. Løsningen finnes ofte i midten, og da må alle med og ønske å dra i samme retningen.

De løsningene ønsker Therese å være med på å finne. Som sivilingeniør innen marin teknikk er hun også midt i den omstillingen samfunnet står over.

– Det er klart at ting haster, og vi har ikke god tid til å løse problemene. Men jeg er glad for at jeg står midt oppi det. Det er her vi har muligheten til å utgjøre forskjellen.

– Det er klart det er vanskelig å sette seg inn i de utfordringene vi faktisk står overfor. Det er noe helt nytt, som verden ikke har opplevd før. På den måten er det vanskelig å se for seg hvordan fremtiden kan komme til å se ut som et resultat av klimaendringene.

Ønsker politisk handling

Den siste tiden har barn og ungdom streiket og demonstrert for klima, og mot politikerne som ikke gjør nok for å bekjempe klimaendringer. Det har skapt en forsterket debatt om den grønne omstillingen. Therese har fulgt debatten.

– Jeg mener at de har mange gode poeng om at oljebransjen må endre seg. Samtidig kan vi ikke slutte med olje og gass når verden har det energibehovet vi ser i dag. I så fall må vi få på plass nye fornybare løsninger som kan ta over den energietterspørselen olje og gass dekker, sier Therese.

– Der er vi dessverre ikke i dag.

Therese innser at utfordringene er sammensatte og komplekse, og at de vil kreve store tiltak nasjonalt og globalt. I Norge må politikerne gjøre sterke grep, mener hun: Det må bli enda dyrere å forurense, og fornybar energi trenger mer støtte.

I 2017 dekket olje og gass 54 prosent av verdens energiforbruk. Til sammenligning dekket sol, vind og andre fornybare kilder kun to prosent av verden energibruk i 2018.

– Jeg tror ikke en omstilling vil skje av seg selv. Oljeselskapene tenker først og fremst profitt. Sånn er alle selskaper. Derfor må politikere gjøre det lønnsomt å satse på fornybart, sier Therese.

Fornybar-løsninger fra oljebransjen

Therese er opptatt av at selskapene i olje- og gassbransjen ikke må være bakpå, og heller ligge i forkant for når det gjelder å satse på fornybar energi.

– I selskapet jeg jobber i for eksempel, er det stor fokus på å finne grønnere måter å drive selskapet på. I tillegg så ser vi mot andre markeder innenfor fornybar energi. Vi har blant annet et særlig fokus på havvind og havrommet, og da spesielt havbruksnæringen.

Hun er optimist med tanke på hva bransjen hennes kan bidra med.

– Samtidig tror jeg at den kunnskapen og teknologien vi har i oljebransjen i dag kan være med på å bygge ut nye næringer og industrier for Norge. Det er veldig mange elementer i offshore vind som er like det vi bruker i oljebransjen. At vi i NorSea-gruppen opplever stor omsetning fra havvind-markedet i dag, skyldes i stor grat at vi har brukt den kompetansen vi allerede har fra olje- og gass.

Mer om samme tema: