Slik kommer du i kontakt med unge i bransjen.

Det store bildet

Et initiativ fra selskapene tilknyttet Norsk olje og gass

arrow down
de_unge_i_naeringen

Møt oss.

Vi er unge som jobber i olje- og gassnæringen på ulike områder og ønsker å bidra til en nyansert og reflektert debatt om dilemmaene næringen og Norge står overfor. Hvordan skal vi løse klimautfordringene og nå klimamålene samtidig som vi skal møtes verdens økte energibehov? Olje- og gassindustrien er en del av problemet og en del av løsningen.

Dette ønsker vi mer debatt om, men også bedre debatt. Derfor ønsker vi være med i samtalen og bidra til bedre dialog og løfte frem litt andre perspektiver.

En gruppe mennesker
Vil du ha besøk av oss? Ta kontakt: info@detstorebildet.com

Studenter

I tiden fremover ønsker vi å prate med studenter ved høyskoler og universiteter ulike steder i landet. I tillegg til å dele informasjon og mer kunnskap om bransjen vi jobber i, har vi også et ønske om å skape dialog med studentene. Gjennom å invitere studentene med på diskusjon håper vi å sette lys på hvordan vi sammen kan se etter løsninger på de utfordringene både vi som bransje, og samfunnet ellers i dag står ovenfor.

Unge politikere

Klima, energi og hvordan vi i Norge skal regulere olje- og gassindustrien står høyt oppe på agendaen i partiene. Vi ønsker å ha en uformell dialog med alle partier, både sentralt og fylkesnivå. I møtene ønsker vi å øke vår forståelse av de ulike partienes poltikk og vi deler synspunkter som unge ansatte i bransjen. Vi legger opp til en kort presentasjon og vil gjerne at ungdomspolitikerne gjør det samme, som utgangspunkt for felles refleksjon/diskusjon.

Energi- og klimakonferanse for lærere

Energi, klima og bærekraft er sentrale tema i Fagfornyelsen som trer i kraft i løpet av 2020. Det er de unge som har tatt initiativ til klimaopprørene og klimastreikene vi har sett den siste tiden, og mange mener at vi må handle nå og avvikle norsk olje- og gassindustri. Vi mener at olje- og gassindustrien er en del av problemet, men også en del av løsningen på energi- og klimautfordringene. Derfor ønsker vi mer debatt, men også en bedre debatt. Med denne konferansen ønsker vi å legge til rette for en nyansert og reflektert debatt i klasserommene.

Det er tre grupper som jobber mot videregående skoler:

Gruppe 1

Vi holder workshop for VGS elever med fokus på å lære om og diskutere temaer og problemstillinger knyttet til energi, klima, teknologi og velferd. Gjennom spillet “Klimanasjonen” blir elevene utfordret til å prøve å finne løsninger som energiminister og regjering for et gitt land. Her skal de gjennom valg av energimiks møte landets energibehov, innenfor budsjett, mens de samtidig må overholde landets Paris-forpliktelser.

Gruppe 2

Unge i Det Store Bildet ønsker å besøke videregående skoler med en workshop for å lære om og diskutere temaer og problemstillinger knyttet til energi, klima, teknologi og velferd. Det grønne skiftet er i gang og nyskapende teknologier og energikilder skal i fremtiden stå for brorparten av energikonsumet vårt. Hvor langt kan nye teknologier ta oss, og hvordan skal vi ta vare på velferdsstaten dersom de nye energikildene ikke nå er økonomisk levedyktige? Hva er vi villige til å ofre, og hva kan vi alle gjøre for å bidra? Vi ønsker å høre synspunktene fra unge, og derfor drar vi på skolebesøk.

Gruppe 3

Climate change is an important topic for many young people these days. This is a great development and it provides the opportunity to dive into the topic and learn about the complexities there are when it comes to the energy transition. We would therefore like to come to your school and have a presentation and dialogue with students in the age group of 16-18 years old. We would really like to meet with your students and have a chat about their views and reflections, and hopefully answer some of the questions they have about the oil and gas industry.

Mer om samme tema: