Var ikke klar over at bransjen skulle være så opptatt av klima

Det store bildet

Et initiativ fra selskapene tilknyttet Norsk olje og gass

arrow down
Kristine Meling

Kristine flyttet til Stavanger og begynte i oljå. Der ble hun veldig overrasket.

– Jeg tror ikke mange tenker over det.

Kristine Meling (30) er fra lille Lofthus i Hardanger. Nå bor hun i Stavanger, der hun jobber i finansavdelingen til Spirit Energy. Da hun ble kontaktet av et bemanningsbyrå og fikk tilbud om potensiell jobb, var hun ikke i tvil om at hun ville jobbe i olje- og gassbransjen.

Men hun var ikke klar over at bransjen skulle være så opptatt av klima.

– Fra utsiden ser man nok kun på utslippene, og det er ikke til å stikke under en stol at bransjen bidrar til klimagassutslipp. Jeg ble veldig positivt overrasket over at bransjen tar klima på alvor. Den står tross alt midt oppi det.

Siviløkonomen sier at bransjen er fokusert på å få ned egne utslipp og arbeider kontinuerlig for å imøtekomme strengere klimakrav. – Vi har sett flere konkrete tiltak de siste årene som tyder på at bransjen jobber for å bli mer klimavennlig. Et eksempel på dette er elektrifisering av felt gjennom strøm fra land.

– Vi har ikke bare hatt flaks

Kristine sier at hun har endret syn på samfunnet og bransjen etter at hun begynte å jobbe i Spirit Energy. – Under oppveksten min kjente jeg ikke til noen annen måte å leve på, enn slik vi har det i Norge. Men etter hvert, og særlig etter at jeg begynte å jobbe innen olje- og gassbransjen, så jeg mer og mer hvor mye godt arbeid som ligger bak velferdssamfunnet.

Hun tror de yngre generasjonene, som hennes egen, fort kan ta for lett på inntektene fra olje og gass. – Det er klart vi ikke skal ta det for gitt. Noen har tenkt på fellesskapet og gjort en god jobb med å tilrettelegge for det samfunnet vi har i dag.

Nå er hun opptatt av at samfunnet ikke må miste bakkekontakt: – Det er viktig at vi hever blikket og ser på de utfordringene verden står overfor i dag.

Som klimaendringene.

– Man trenger ikke kunne mye om økonomi for å forstå at oljeinntektene finansierer store deler av de utgiftene vi som samfunn har i dag. Det er imidlertid viktig at vi heller ikke glemmer er at den omstillingen vi trenger for å nå klimamålene våre vil kreve enorme kostnader. Sånn jeg ser det vil denne omstillingen bli mye vanskeligere å gjennomføre uten inntektene fra olje og gass.

Kult med engasjementet

Fredag 30. august ble det arrangert både nasjonal klimastreik og et klimabrøl i Oslo. Flere tusen mennesker stod foran Stortinget i forbindelse med brølet. «Ingen nye oljelisenser i Barentshavet», ropte et av medlemmene i barnas miljøorganisasjon Miljøagentene fra scenen, til full jubel fra ungdommene.

– De som brølte foran Stortinget ønsker nok først og fremst at politikerne skal tenke nytt og løsningsorientert. Det er imidlertid uheldig at debatten blir så polarisert som den har blitt.

Det som må til er et samspill mellom myndighetene og bransjen hvor man finner balanserte løsninger som gir utslippskutt. Slik kan vi ha både en fremtid innen olje og gass, og samtidig tilrettelegge for en fremtid som er bærekraftig.

Kristine mener CO2-avgiften er et eksempel på et tiltak som har virket. Den norske CO2-avgiften på sokkelen gjør det dyrere å produsere olje og gass i Norge enn mange andre land, men den har bidratt til gode miljøtiltak og -resultater.

Mer om samme tema: